2016-06-07

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

mgr Iwona Torzyńska

telefon/fax. 62 5921442

e-mail: sp4ostrow@wp.pl