2016-09-23

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Zuzanna Fórmanek

Zastępca przewodniczącej: Kaja Kozica

Skarbnik: Wanessa Płachta