2016-10-01

Rada Rodziców

 

Przewodnicząca: pani Edyta Galusińska

Zastępca przewodniczącej: pani Katarzyna Haft

Skarbnik: pani Agnieszka Klein

 

Regulamin Rady Rodziców