2016-06-07

Rada Pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
       
lp. nazwisko i imię nauczyciela   funkcja / przedmiot 
1.  dr Spodzieja Renata   dyrektor, historia
2.  mgr Torzyńska Iwona   wicedyrektor, wychowawca świetlicy, WDŻ
3.  mgr Duczmal Barbara   plastyka 
4.  mgr Grzęda Kamila   edukacja wczesnoszkolna 
5.  mgr Kmiecik Marcin   wychowanie fizyczne 
6.  mgr Kmiecik Paulina   edukacja wczesnoszkolna 
7.  mgr Lamczak Sylwia   język polski
8.  mgr Lesiczka Wojciech   język niemiecki
9.  mgr Lipińska Małgorzata   edukacja wczesnoszkolna
10.  mgr Mania Anna   edukacja przedszkolna
11.  mgr Marchewka Kamila   informatyka, zajęcia komputerowe, wychowawca świetlicy
12.  mgr Mentel Sławomira   padagog 
13.  mgr Mulnik Marzena   muzyka, logopedia
14.  mgr Olejniczak Izabela   edukacja wczesnoszkolna
15.  mgr Pietrzak Maria   edukacja wczesnoszkolna
16.  mgr Pływaczyk Anna   wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
17.  mgr Popławska-Ceran Małgorzata   przyroda
18.  mgr Reikowska Klaudia   matematyka
19.  mgr Skibińska Iwona   edukacja wczesnoszkolna
20.  mgr Stańkiewicz Tomasz   języka angielski
21.  mgr Stodulska Justyna   matematyka
22.  mgr Szczygiełek Anna   język polski
23.  mgr Szpajda Michał   zajęcia techniczne, wychowawca świetlicy
24.  mgr Śniatała Bogumiła   religia
25.  lic Talaga Joanna   język angielski, wychowawca świetlicy
26.  mgr Wojciechowska Renata   biblioteka
27.  ks. Wulbach Dawid   religia
28.  mgr Marta Matuszewska   przyroda

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się