2016-06-07

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

dr Renata Spodzieja

telefon/fax. 62 5921442

e-mail: sp4ostrow@wp.pl